WEBER's sortiment

Stampar - Webers stampar finns med tre olika motoralternativ. Du kan välja mellan dieselmotor, 2-takts bensinmotor eller 4-takts bensinmotor.
Markvibratorer - Drivmotorerna i Webers markvibratorer är prövade i olika uthållighetstest och arbetar tillförlitligt under alla förhållande.
Asfaltsågar - Webers asfaltssågar är avstämda för den mångfald av olika insatsmöjligheter det finns i praktiken.
Plattklippar - Webers plattklippar klipper utan problem både snabbt och enkelt i material av betong och sten.
Sågbord - Webers sortiment av sågbord finns avpassade för många olika ändamål beroende på det behov som finns.
Handvältar - I lättare asfaltarbete, där jämna överytor erfordras, är Webers handvältar marknadens måttstock.