GÖLZ's sortiment

 

Sortimentet består av följande huvuddelar:

Gölz håltagningsutrustning kännetecknas av hög kvalitet och effektivitet. Tack vare en intensiv produktutveckling och användning av den senaste teknologin har Gölz alltid legat i täten inom denna nisch. Användningsområdena för håltagningsutrustningen är många t ex vid rörläggning, vid byggnation över och under marknivå, samt vid gatuarbeten.